Zveme Vás na workshop!

Název workshopu – Workshop ozvučování s technologií IP Audio. Aneb, pojďte si ošahat nejmodernější způsob plošného ozvučování

Přednáší

Ing. Kamil Toman – Dexon Czech s.r.o.

Pro koho je workshop určen?

Pro elektromontážní firmy, elektroprojektanty, projektové manažery, IT specialisty, správce sítě, prodejce ozvučovací techniky, reproduktorů nebo elektroinstalačního materiálu.

Náplň workshopu

Workshop je ryze praktickou událostí. Má za cíl účastníky detailně seznámit s IP technologií IP Audio. Kromě případových studií podrobně rozebereme hardware systému, jakož i celé programové vybavení.

Každému účastníkovi bude systém nainstalován a následně se budeme se systémem detailně seznamovat, nastavovat, zkoušet, trápit… Tomu je věnovaná podstatná část workshopu.

Na workshopu také zmíníme připravované vlastnosti a marketingové využití této technologie. Účastníci tak budou po tomto workshopu schopni sami systém rychle u zákazníků nainstalovat a zprovoznit a budou mít všeobecné povědomí o tom, kde všude tato moderní technologie najde uplatnění.

Workshop je veden v českém jazyce.
Součástí školení je ranní i odpolední občerstvení, oběd.

Průběh školení

08:30 Prezence účastníků
09:00 Zahájení, cíl školení, představení společností Dexon
09:15 Představení technologie IP ozvučování
09:45 Živá ukázka jednoduchého zprovoznění systému do 5 min.
09:50 Struktura systému a jeho dílčí komponenty, detailní představení SW aplikací
10:45 Přestávka
11:00 Detailní představení HW prvků IP systému
11:30 Reálné instalace IP systému v ČR a zahraničí
12:15 Oběd
13:00 Praktická cvičení, diskuze a konzultace, kalendář,
15:00 Přestávka
15:15 Výhled vývoje, diskuze nad novými vlastnostmi
15:45 Zakončení školení

Cena

Jelikož na workshop byl minule obrovský nával a prostory ani čas skutečně neumožňují na workshop dostat všechny, rozhodli jsme se oslovit především opravdové zájemce o tuto IP technologii, kteří ji využijí.

Tentokrát je workshop placený. Cenu jsme stanovili na symbolických 500,– s DPH za osobu. Tuto částku ihned uhraďte podle pokynů, které obdržíte e-mailem do několika minut po potvrzení přihlášky níže. Pokud e-mail neobdržíte, ihned nás kontaktujte telefonicky. Platbu doporučujeme provést rychle, protože budeme akceptovat přihlášky těch přihlášených, kteří poplatek nejrychleji zaplatili. A aby to vše zase tak nebolelo, uvedenou částku za školení vám odečteme při následující objednávce čehokoli z technologie Dexon NetAudio (nutno pak zažádat).

Prostřednictvím závazné přihlášky (níže) vzniká rezervace místa pro vaši osobu, popř. vaše kolegy. Z workshopu je možné se omluvit. Případné omluvenky ale přijímáme nejpozději 3 dny před konáním workshopu. V případě, že rezervaci nevyužijete, byť jste ji zaplatili, neomluvíte se a omluvenku nemáte od nás potvrzenou, částka nebude vrácena.

Vypsané termíny

Další termíny budeme vypisovat na jaro 2021

Workshop pořádá

Dexon Czech s.r.o.
IČ: 25899783
Na Novém poli 381/5
733 01 Karviná 5
Tel.: 596 321 160
Fax: 596 321 160
E-mail: podpora@dexon.cz

foto z pražského workshopu 20.9.2012 foto z pražského workshopu 19.9.2013 foto z pražského workshopu 22.10.2014

Přihláška na školení