Zveme Vás na workshop!

Název workshopu – Workshop ozvučování s technologiemi Smart Audio a IP Audio. Aneb, pojďte si ošahat nejmodernější způsob plošného ozvučování

Přednáší

Ing. Kamil Toman – Dexon Czech s.r.o.

Pro koho je workshop určen?

Pro elektromontážní firmy, elektroprojektanty, projektové manažery, IT specialisty, správce sítě, prodejce ozvučovací techniky, reproduktorů nebo elektroinstalačního materiálu.

Náplň workshopu

Workshop je ryze praktickou událostí. Má za cíl účastníky detailně seznámit s IP technologiemi Smart Audio a IP Audio. Kromě případových studií podrobně rozebereme hardware systému, jakož i celé programové vybavení.

Každému účastníkovi bude systém nainstalován a následně se budeme se systémem detailně seznamovat, nastavovat, zkoušet, trápit… Tomu je věnovaná podstatná část workshopu.

Na workshopu také zmíníme připravované vlastnosti a marketingové využití těchto technologií. Účastníci tak budou po tomto workshopu schopni sami systém rychle u zákazníků nainstalovat a zprovoznit a budou mít všeobecné povědomí o tom, kde všude najdou uplatnění.

Workshop je veden v českém jazyce.
Součástí školení je ranní i odpolední občerstvení, oběd.

Průběh školení

08:30 Prezence účastníků
09:00 Zahájení, cíl školení, představení společností Dexon
09:15 Představení technologií digitálního ozvučování
09:45 Živá ukázka jednoduchého zprovoznění systému do 5 min.
09:50 Struktura systému a jeho dílčí komponenty, detailní představení SW aplikací
10:45 Přestávka
11:00 Detailní představení HW prvků IP i Smart systému
11:30 Reálné instalace IP systému v ČR a zahraničí
12:15 Oběd
13:00 Praktická cvičení, diskuze a konzultace, kalendář,
15:00 Přestávka
15:15 Výhled vývoje, diskuze nad novými vlastnostmi
15:45 Zakončení školení

Cena

Školení je pro Vás zcela zdarma. Po celou dobu školení jste našimi hosty. Prostřednictvím závazné přihlášky (níže) vzniká rezervace místa pro vaši osobu, popř. vaše kolegy. Ze školení je možné se omluvit. Případné omluvenky ale přijímáme nejpozději 3 dny před konáním školení. V případě, že rezervaci nevyužijete, neomluvíte se a omluvenku nemáte od nás potvrzenou, budou Vám fakturovány náklady s rezervací spojené, které činí 1 290,– bez DPH.

Vypsané termíny

Nové termíny brzy vystavíme.
Mimo to, vás zveme do našeho bohatě vybaveného showroomu v Karviné na individuální školení.

Workshop pořádá

Dexon Czech s.r.o.
IČ: 25899783
Na Novém poli 381/5
733 01 Karviná 5
Tel.: 596 321 160
Fax: 596 321 160
E-mail: podpora@dexon.cz

foto z pražského workshopu 20.9.2012 foto z pražského workshopu 19.9.2013 foto z pražského workshopu 22.10.2014

Přihláška na školení