Podání reklamace, objednávka servisu

Dle platných Obchodních podmínek je možné reklamaci, požadavek na opravu, nebo požadavek na zakázkovou úpravu podávat pouze písemnou formou s dotčeným výrobkem, popř. osobně. Bez níže uvedeného, vyplněného, formuláře nemůžeme reklamaci / požadavek přijmout.

Jak postupovat?

Následující formulář pečlivě vyplňte, vytiskněte a přibalte k výrobku. Ten zašlete na adresu našeho sídla, uvedenou v kontaktech. Pokud jste již výrobek dříve zaslali, postačí formulář vyplnit, uložit a následně nám sdělit číslo Objednávky servisu „RMAxxxxxxxxx“ .

Věnujte pozornost Popisu závady (Požadované úpravy). Čím lépe a detailněji toto popíšete, tím rychleji opravu / úpravu provedeme. Políčka Nákupní faktura č. a Datum nákupu: jsou pro nás důležité z důvodu dohledání výrobní série a uplatnění záruky.

Děkujeme za vaši vstřícnost a pečlivé vyplnění!

Uživatel není přihlášen

Přihlaste se prosím.

Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se!

Nová reklamace, objednávka servisu

Osobní informace

Fakturační informace

Chci zadat své údaje jako firma

Chci zadat své údaje jako soukromá osoba

Po zadání IČ a opuštění políčka se automaticky načtou údaje firmy.

Zvolili jste jinou zemi, než Česká republika a současně jste zatrhli, že jste plátce DPH. Objednávka a faktura vám tak bude vystavena v režimu bez daně. Tímto potvrzujete správnost těchto údajů. Nezákladají-li se na pravdě, vystavujete se postihu finančního úřadu.

Potřebuji zadat jinou adresu doručení

Doručovací informace

Adresa doručení je stejná jako fakturační

Specifikace servisu
Ochrana osobních údajů