PLENCZpodrobné vyhledávání

reproduktory, reprosoustavy
a ozvučovací technika
DEXON

referencenávody k použitírecenzekonstrukcecertifikátydotazy – poradnaškoleníkontakty
Potřebujete poradit s ozvučením? 
Nevíte, co vybrat? Zde vyberte situaci. 

Přihlaš / regist.
Novinky Akční produkty Doprodej
Tipy pro Vás

Černohnědá kombinace hifi reprosoustav a domácího kina je praktická a neunavující.

Objednejte si tištěný katalog Ceník
HiFi, domácí kino Profesionální technika Plošné, instal. ozvučení Reproduktory Konstrukční materiál Multiroom ozvučení
Reference Návody k použití Recenze Konstrukce Certifikáty Dotazy – poradna Školení Odkazy Kontakty
Mapa stránek Výrobky v XML Kategorie v XML Články v XML
Konstrukce - praktické návody a projekty Konstrukce - teorie Návrhy ozvučení - interiéry Návrhy ozvučení - exteriéry Návody k použití
Proč s námi spolupracovat? Podívejte se na výhody.
 
Obchodni informace
Vytištěno 22. 2. 2018

Obchodní podmínky

1. Podávání objednávek lze provádět

1.1 osobní návštěvou, sdělením požadovaného zboží a ústním odsouhlasením s prodávajícím

1.3 telefonicky a následně písemným odsouhlasením objednávky

1.4 písemně zasláním poštou na adresu našeho sídla

1.5 prostřednictvím Internetu na stránce www.dexon.cz.

1.6 zasláním E-mailové zprávy na adresu: objednavky@de­xon.cz, nebo na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce.

1.7 Zboží můžete také nakupovat prostřednictvím našich specializovaných prodejen a u dalších smluvních distributorů. Kontaktní adresy vč. tel. č. a e-mailových adres jsou uvedeny v sekci kontakty.

2. Obsah a formát objednávky

2.1 Objednávka musí obsahovat název odběratele, adresu, telefon, IČ, bankovní spojení, zda jste plátci DPH, popř. DIČ, datum vystavení objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce firmy, jedinečnou identifikaci organizace, dostatečnou specifikaci zboží včetně katalogového čísla, způsob převzetí zboží a typu platby.

2.2 Jako hlavní identifikační údaj zákazníka slouží IČ nebo přidělené ID.

2.3 Objednávka musí být elektronicky nebo písemně podepsána, popř. zákazník musí být jiným způsobem jedinečně identifikovatelný.

2.4 Pokud hodnota objednávky přesahuje částku 200 000,– bez DPH, musí být objednávka podána písemnou nebo elektronickou formou s razítkem a podpisem statutárního zástupce objednávající firmy. Objednávka je ve formě kupní smlouvy, kterou vyhotovuje prodejce, odběratel ji následně písemně potvrzuje, čímž se stává pro obě strany závaznou k plnění.

2.5 Všechny náležitosti, které nejsou v objednávce specifikovány se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

3. Specifikace zboží a jeho funkčnost

3.1 Při vyplňování objednávky je nutné uvést druh zboží, případné požadované změny oproti standardnímu vyhotovení, počet kusů, jeho katalogové číslo a příslušnou dohodnutou cenu.

3.2 Jestliže chcete na námi vyráběném výrobku něco pozměnit, upravit jeho funkčnost či vzhled, je povinností se s námi nejprve kontaktovat a vzájemně si úpravy odsouhlasit. Jinak nebereme na požadované úpravy zřetel. Objednávka musí úpravu obsahovat zřetelně a jednoznačně. Byla-li nejprve zpracována obchodní nabídka s úpravami výrobku, musí objednávka obsahovat naprosto stejný popis úpravy, jinak ji nelze garantovat cenou ani provedením. Úprava musí být z naši strany následně písemně potvrzena, jinak nebude provedena. Totéž se týká objednávek speciálních výrobků, které se standardně nenacházejí v naší nabídce.

3.3 Pokud je objednávka vypracována na základě dříve zaslané obchodní nabídky naší firmou (dále také „dodavatel“), má se za to, že funkčnost výrobků je stanovena podle této nabídky, a nebyla-li blíže uvedena, je funkčnost chápána ve smyslu továrního nastavení výrobku, tedy dle katalogových údajů a dle daného návodu k použití. V případě rozporu mezi vyobrazením výrobku a jeho technickým popisem, je důležitější písemný technický údaj před vyobrazením výrobku, které tak může být jen ilustrativní.

4. Způsob plnění

4.1 Lhůta pro plnění zakázky, která je specifikována v objednávce a popř. v obchodní nabídce, začíná běžet dnem doručení objednávky ve správném formátu a s danými náležitostmi, nebo dnem odeslání objednávky prostřednictvím www.dexon.cz. Zboží je expedováno zpravidla do 48 hodin, je-li skladem a není-li v objednávce uvedeno jinak. Objednávka přitom musí být potvrzena oběma stranami. V případě položek, které jsou na www.dexon.cz označeny jako „výprodej“ si vyhrazujeme právo zboží nedodat, došlo-li k jeho vyprodání.

4.3 Nejčastějšími důvody k neplnění objednávky je technická nečitelnost, chybějící údaje o odběrateli či nesrozumitelná specifikace zboží. Důvodem k neplnění zakázky také může být špatná platební morálka odběratele, či neplnění vzájemně dohodnutých smluv. Důvodem neplnění může být nesplnění podmínek tzv. Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy nebo Servisní smlouvy, má-li ji zákazník s naši firmou uzavřenou. Důvodem neplnění zakázky dodavatelem tak mohou být dřívější úhrady faktur po datu splatnosti, nezaplacení faktur či překročení Kreditu nezaplacených faktur, viz bod 7.

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo neplnit objednávku, zjistí-li závažné skutečnosti o odběrateli, jako je např. insolvenční řízení, exekuce, nespolehlivost plátcovství DPH, velká zadluženost vůči dalším fyzickým i právnickým osobám, stejně tak jako vůči státu.

4.5 V případě, že objednané zboží není skladem, je zákazník automaticky zařazen do databáze nevyřízených objednávek. V případě vyprodávaných pokožek, nebudou tyto již dodány. Náhradní zboží jiného typu zasíláme po předchozí domluvě.

4.6 Odborné konzultace poskytujeme v pracovní dny v době od 8.00 do 16.30 elektronicky na e-mail adrese podpora@dexon.cz. Obchodní dotazy zodpovídáme telefonicky anebo elektronicky na e-mail adrese objednavky@dexon.cz.

4.7 Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky. Vlastnictví k software náležícímu ke zboží nebo prodávanému samostatně, popř. licence k software, může Kupující pouze převést na třetí osobu, nesmí z něj pořizovat kopie, ani použít pro jiné účely.

4.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Expedice, předání a odpovědnost za zboží

5.1 Objednané zboží zasíláme do 50 kg přepravní službou. Jiný druh přepravy zboží je potřeba předem domluvit a v objednávce specifikovat. Odběratel hradí náklady spojené s dopravou zboží, nese všechna rizika spojená s dopravou zboží a v případě zcizení, poškození či ztrát je povinen nárokovat vzniklou škodu na přepravci do 3 dnů. V těchto případech je nutné při převzetí zásilky sepsat tzv. škodní zápis, na základě tohoto zápisu pak vymáhat vzniklou škodu. Veškeré zásilky dopravované přepravní službou jsou pojištěny.

5.2 Přepravní firma doručuje zásilku na udanou adresu. Zásadně nedoručuje zásilky na P.O. Box. Je nutné, aby adresa udávaná na objednávce byla přesná vč. tel. kontaktu. V případě nejasností v adrese se snaží přepravce domluvit s klientem telefonicky. Taktéž dochází k telefonnímu avízu přepravcem. V případě, že telefonní číslo není k dispozici a adresa je nepřesná nebo neúplná, vrací přepravce nedoručitelnou zásilku zpět odesílateli.

5.3 Doručuje se pouze v pracovní dny.

5.4 Datum odeslání požadovaného zboží je možné ověřit na našem obchodním oddělení. Odběratel je taktéž avizován přepravcem s možnosti sledování zásilky, a to e-mailem nebo prostřednictvím sms.

5.5 Má-li být zboží odesláno přepravcem, pak dle § 2090 Občanského zákoníku, prodávající odevzdá věc (zboží) kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Za odevzdání věci kupujícímu se tedy považuje při zásilkovém prodeji okamžik předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Dle § 2123 Občanského zákoníku, k přechodu rizika nebezpečí škody na zboží na kupujícího dochází v okamžiku předání zboží prodejcem přepravci. Vlastníkem zboží se kupující stává převzetím koupené věci. Ochranu kupujícího zde řeší § 2090/2 a § 2091občanského zákoníku.

5.6 V případě tzv. „osobního odběru“, prodávající umožní nakládat s věcí v místě dohodnutého plnění a včas mu to oznámí.

6. Zprovoznění a montáž

6.1 Není-li v objednávce či obchodní nabídce jednoznačně zanesena položka Zprovoznění systému, Montáž či instalace systému, nebo jiná podobného znění, má se za to, že zákazník bude dodaný systém zprovozňovat a instalovat vlastními silami a na vlastní náklady. Musí při tom postupovat podle pokynů uvedených v návodu k použití a instalaci.

6.2 Položka „Zprovoznění systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce a faktuře znamená, že daný systém bude nainstalován odběratelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede pouze sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti. V případě, že dodavatel při zprovozňování zjistí, že systém byl nainstalován nesprávně, v rozporu s návodem k použití a instalaci či v rozporu se všeobecně platnými technickými a bezpečnostními předpisy či v rozporu se zadáním investora nebo konečného provozovatele, anebo v rozporu s dohodou s dodavatelem, jsou vzniklé vícepráce a vícemateriál fakturovány dle platných cen dodavatele, na které se již podmínky objednávky či obchodní nabídky nemusí vztahovat.

6.3 Je-li výrobek či ozvučovací systém takového typu, kdy se na něj vztahují nařízení vlády, evropské komise anebo technické normy, jež nemohou být splněny, aniž by ozvučovací systém byl zkompletován výrobcem či dodavatelem, musí pak být takovýto systém či výrobek zkompletován výlučně výrobcem nebo dodavatelem s příslušnou akreditací. Toto platí např. u tzv. Nouzových zvukových systémů (evakuačních rozhlasů). Uvedená skutečnost kompletace musí být položkově zanesena již v obchodní nabídce, objednávce a následně ve faktuře.

6.4 Položka „Montáž systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce a faktuře znamená, že daný systém bude nainstalován dodavatelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti.

6.5 Jsou-li se zbožím dodány další dokumenty v papírové nebo elektronické podobě, upřesňující instalaci, montáž nebo provoz dodávaného zařízení, je odběratel povinen tyto vytisknout, prostudovat je a řídit se jimi.

6.6 Dopravné a balné se zprovozněním a montáží nijak nesouvisí a bude fakturováno zvlášť.

7. Ceny, slevy, platba

7.1 Veškeré zboží fakturujeme podle aktuálních ceníků, přičemž si vyhrazujeme právo jejich denních úprav. Aktuální ceny naleznete na našich internetových stránkách. Pro Slovensko a další zahraničí platí ceny uvedené v EUR tamtéž. Jednotlivá zahraniční zastoupení Vám sdělí jejich aktuální cenové podmínky. Naši smluvní distributoři jsou povinni dodržet aktuální maloobchodní ceny, podle našich cenových podmínek.

7.2 Vydáním nového katalogu, letáku, nabídky atp. dochází obvykle i k aktualiza­ci cen.

7.3 Je-li podána objednávka, která se opírá o danou obchodní nabídku naší firmy, bude fakturace provedena v nabídnutých cenách obchodní nabídky. Toto nelze zaručit, skončila-li obchodní nabídce nebo objednávce platnost.

7.4 Není-li v předcházející obchodní nabídce uvedeno jinak, a v souladu s naši obchodní nabídkou objednávka toto neuvádí, je zboží odesláno na dobírku.

7.5 Má-li být platba provedena bankovním převodem, musí mít odběratel s naši firmou uzavřenou tzv. Rámcovou kupní smlouvu, v které se uvádí další podmínky našeho vzájemného obchodního styku, m.j. cenové pásmo a tzv. Kredit nezaplacených faktur. Překročení tohoto kreditu může být důvodem k neplnění zakázky dodavatelem.

7.6 V případě, kdy zákazník objednává zboží, které se standardně nenachází v sortimentu prodejce a je tak vynímečně na přání zákazníka objednáno, vyrobeno či upraveno, vystavujeme nejprve zálohovou fakturu. Lhůta dodání začíná běžet až po jejím úplném zaplacení..

7.7 Dodané zboží je majetkem dodavatele do úplného zaplacení fakturované částky.

7.8 Další platební podmínky, jako je datum splatnosti, penále atd. jsou uvedeny na dané faktuře a jsou pro dodavatele i odběratele závazné.

7.9 Poštovné a balné účtujeme úměrně dle velikosti zásilky.

8. Recyklace elektroodpadu a obalů

8.1 Na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je Dexon Czech s.r.o. zapsán v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivních systémů Ecobat a Retela s.r.o. pod klientským číslem 2005/10/10/92. Stanovené výrobky, jak je uvedenou v jejich návodech k použití, není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům je nutné je odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz, sběrné dvory), které likvidaci a recyklaci zajistí. U stanovených výrobků tak fakturujeme poplatek za recyklaci elektroodpadu.

8.2 Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, dodavatel systému – Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790.

8.3 Dodavatel je ve smyslu zákona č. 297/2009 a 185/2001 sb. registrován v kolektivním systému Ecobat a zajišťuje tak zpětný odběr a recyklaci baterií a akumulátorů použitých ve svých výrobcích.

9. Reklamace, záruka, záruční a pozáruční servis

9.1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, deklarované jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva, objednávka a tyto Obchodní podmínky, včetně příslušné technické dokumentace. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

9.2 Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným prodávajícímu, a to pouze v listinné podobě spolu s dotčeným zbožím. V případně osobní návštěvy dodavatele, ústně a sepsáním reklamačního protokolu. Reklamace nejsou přijímány telefonicky.

9.3 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost (uplatnění tzv. práva z vady) v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

9.4 Částem výrobků, které podléhají výraznému opotřebení, jako jsou namáhané konektory, potenciometry, spínače, akumulátory a baterie, je stanovena životnost v délce 6 měsíců.

9.5 Záruka za jakost naopak nemůže být uplatněna u světelných zdrojů a u všech závad způsobených neodbornou manipulací a nedodržením provozních podmínek.

9.6 V případě, že se v záruční době vyskytla drobná vada (tzv. nepodstatné porušení kupní smlouvy) přistupujeme k opravě. V případě závažné vady (tzv. podstatné porušení kupní smlouvy) kdy výrobek je neopravitelný, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy, tedy dobropisování kupní ceny. Reklamace musí být ze strany dodavatele vyřízena nejpozději do 30 dnů a to formou opravy. Po této lhůtě přistupujeme k výměně zboží nebo k vrácení peněz.

9.7 Při uplatňování záruky za jakost je kupující povinen podrobně popsat závadu písemnou formou a tento popis fyzicky přikládá k dotčenému (reklamovanému) zboží. Uplatňuje-li kupující záruku za jakost osobně, závadu popíše ústně pracovníkovi reklamačního oddělení, který následně vyplní reklamační protokol. V případě že závada byla nejprve konzultována s prodávajícím formou e-mailové korespondence, listinnou kopii této komunikace kupující přikládá k reklamovanému zboží. Odběratel je srozuměn s tím, že popíše-li vadu (projevy vady) nekompletně či stroze, bude s velkou pravděpodobností lhůta vyřízení reklamace delší.

9.8 Kupující je povinen předložit kopii dokladu, kterým výrobek pořídil.

9.9 V případě, že zákazník nakupuje neosobním kontaktem, tedy prostředky komunikace na dálku (telefon, internet, e-mail, fax, atp.), jak stanoví občanský zákoník, může zákazník vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. V tomto případě vystavujeme dobropis do 2 dnů od obdržení zboží a následně dobropis proplácíme do lhůty jež odpovídá délce splatnosti uvedené na původní (nákupní) faktuře. V případě, že zboží bylo v této 14denní lhůtě výrazně opotřebováno, můžeme dobropisovanou částku přiměřeně snížit.

9.10 V případě, kdy zákazník objednává zboží, které se standardně nenachází v sortimentu prodejce a je tak vynímečně na přání zákazníka objednáno, vyrobeno či upraveno, s odkazem na § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, není možné zboží vrátit či vyměnit za jiné zboží.

9.11 Vyžaduje-li to platná legislativa, musí kupující upozornit konečného provozovatele na povinnost sepsání tzv. Servisní smlouvy se servisní organizaci s patřičným pověřením a proškolením. To se týká zvláště systému podle ČSN EN 60 849 a EN 54–4, 54–16 a 54–24.

9.12 S uplatněním záruk za jakost výrobku se kupující obrací přímo na místo prodeje s dokladem o jejich nabytí. Společnost Dexon Czech s.r.o. nabízí také možnost odborného servisu.

9.13 Součástí balení je také Návod k použití v českém jazyce a případně záruční list. Návod lze také nalézt na stránkách www.dexon.cz. V souladu s občanským zákoníkem, není potřeba vydávat k výrobkům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky za jakost, stejně jako v dalších zemích EU, slouží pořizovací doklad (faktura), kterou odběratel obdrží při doručení zboží anebo elektronickou cestou.

9.14 U „velkých“ výrobků, které toto svou povahou vyžadují, je přiložen Návod k použití. Pokud se nedopatřením ve výrobě stane, že návod chybí, prosíme, kontaktujte nás elektronicky anebo rovnou návod stáhněte z www.dexon.cz, kde je uveden přímo u detailního popisu výrobku, anebo v archivu (pro starší, již nevyráběné, výrobky) http://www.dexon.cz/…y-k-pouziti/.

9.15 Odpovědnost za kvalitu a provedení zboží (s vyjímkou skrytých vad) přechází na kupujícího nabytím vlastnického práva.

10. Spory a rozhodné právo

10.1 Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

10.2 Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí právem České republiky, a to ustanoveními občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb. a právními předpisy souvisejícími, to vše v platném znění.

10.3 Pro potřeby doručování písemností se považuje za den doručení třetí den, po prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla druhé smluvní strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky nedošlo.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Objednatel (kupující, zákazník) souhlasí s poskytnutím, shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím – firmou Dexon Czech s.r.o. a s jejich využití k zasílání obchodních sdělení, to vše pouze v rámci prodejních a marketingových aktivit prodávajícího, v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Rozsah osobních údajů je dán údaji: jméno a příjmení, název firmy, v případě aktivit na www.dexon.cz přihlašovací jméno a heslo a IP adresa počítače kupujícího, tituly před jménem a za jménem, adresa fakturační, sídla, doručovací, IČ, DIČ, údaje poskytované systémy Ares, Creditcheck, justice.cz, emailová adresa, telefonní číslo.

11.3 Zákazník je na stránkách www.dexon.cz srozuměn s používáním tzv. cookies a toto vyrozumění potvrzuje.

11.4 Prodávající zpracovává osobní údaje jak prostřednictvím automatizovaných prostředků v rámci informačních systémů prodávajícího, tak i manuálně. Zpracování provádějí zaměstnanci prodávajícího v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Veškeré osoby, jež se dostávají do styku s osobními údaji dle tohoto článku, jsou vázány povinností mlčenlivosti. 11.5 Zákazník má možnost vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů zasláním emailové zprávy na adresu objednavky@dexon.cz.

11.6 Zákazník má možnost vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním emailové zprávy na adresu nezasilat@dexon.cz.

12. Platnost obchodních podmínek

12.1 Tyto obchodní podmínky jsou zveřejňovány na www.dexon.cz, jsou verzovány a neměnně uloženy na serveru dodavatele. Není možná jejich záměna za jinou verzi či jiný tištěný dokument.

12.2 Odkazuje-li na tyto obchodní podmínky jiný dokument, např. Obchodní nabídka, Rámcová kupní smlouva, Provizní smlouva dodavatele (Dexon Czech s.r.o. Ič: 25899783), platí verze obchodních podmínek dle dne podpisu smlouvy Dodavatelem.

12.3 Tyto obchodní podmínky dodavatele byly vydány a jejich platnost je od 29.1.2018.

12.4 Vydáním nových Obchodních podmínek končí platnost staré verze obchodních podmínek. Vydáním se rozumí zveřejnění na www.dexon.cz a jejich vytištění.
DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, tel.: 596 321 160, www.dexon.cz
IČ: 25899783, DIČ (VAT ID): CZ25899783, Bankovní spojení: ČS 3346881339/0800
© DEXON CZECH s.r.o., 2009, technicky zpracoval Ing. Kamil Toman
Další reprodukce bez souhlasu vydavatele není dovolena. Všechna práva vyhrazena.

Představení naší firmy

SLUŽBY PRO VÁS
Našim hlavním cílem je spokojenost zákazníka. A to nejenom spokojenost s kvalitou služeb, technickým zázemím, ale rovněž se šíři a dostupnosti sortimentu. Proto na skladové ploše 5 000 m máme 90 % položek trvale skladem, jež jsou připraveny k expedici do 24 hodin. Snažíme se Vám vždy vyhovět a proto poskytujeme zdarma technické konzultace. Pracujeme s vyspělým informačním systémem, který je navíc doplněn virtuálním internetovým obchodem s plným komfortem objednávání.

PRODUKUJEME
Řečnické systémy, řečnický, sestava, sestavy, speakers, stojan, stojany, subwoofer, subwoofery, technika, tlampače, ústředna, ústředny, výhybky, wat, woofery, závěsné reproduktory, zesilovače, zvukový, zvukový systém, evakuační rozhlas, repro, autorádia, hifi reproduktory, hifi stojany, hlasitost, hudba, kabel, kabely, konektor, konektory, konstrukční materiál, malá evakuace, malé evakuace, podhledové reproduktory, mikrofon, mikrofony, mixážní pult, mixážní pulty, notebooky, nouzový, nouzový systém, nouzový zvukový systém, ozvučení, ozvučovací technika, philips, repro, podhledové reproduktory, podhledový, požární, tlampače, požární rozhlas, profesionální reproduktory, přepážkové mikrofony, přepážkový mikrofon, autodoplňky, hifi reproduktory, reproduktory do auta, auto reproduktory, autoreproduktory, audio, hifi, 5.1, autohifi, reprosoustavy, 100 V, 100V, reproduktory, kabely, zesilovače, subwoofery, domácí kino, reprobedny, auto, repráky, reprák, reprobedna, autoreprák, autorepráky, decibel, sestava, wat, zesík, watt, subwoofer, dvd, sestavy, notebooky, autoradia, hudba, reproduktory, reproboxy, drivery, tweetery, pieza, zvukovody, kabely.

CO VYRÁBÍME
Dexon Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem Hifi, profesionální, plošně a auto ozvučovací techniky, reproduktorů, reprosoustav 5.1, repro pro domácího kina a autohifi, domácí rozhlasy, v systému hudba i řeč. Nabízíme evakuační rozhlas, mixážní pulty, repro stojany, hifi stojany, autorádia, kabely, autodoplňky, reproboxy, reproduktory do auta, auto reproduktory, autoreproduktory, audio, hifi, zesilovače, autohifi, reprosoustavy, 100 V, 100V tlampače, reproduktory, reentrantní reproduktory, domácí kino, domácí rozhlas, reprobedny, podhledové reproduktory, auto, sestava, aaa auto, repráky, reprák, reprobedna, autoreprák, autorepráky, wat, zesík, watt, subwoofer, dvd, sestavy, decibel, 5.1, notebooky, mixážní pulty, subwoofery, autoradia, hudba, reproduktory, reproboxy, repro drivery, repro stojany, zvukovody, kabely. Najdete také u nás reproduktory, reprosoustavy, reprobedny, hifi reproduktory, profesionální reproduktory, podhledové reproduktory, reprobedny a zesilovače pro hifi a domácí kino, tlampače, autosubwoofery, zesilovače, audio sestavy včetně autoreproduktorů a kabelů, autozesilovačů a autohifi.

CO OZVUČUJEME
Řešíme ozvučení interiérů, hifi, domácí kino, autohifi, 100V rozvody, reentrantní reproduktory, 100V reproduktory, reprosoustavy 100 V zesilovače, pro hudbu i řeč. K tomu slouží osvětlovací a ozvučovací technika, mikrofony, zesilovače, kabely, reprosoustavy, reproboxy, reprobedny, včetně špičkových profesionálních reproduktorů a subwooferů.

HISTORIE FIRMY
Firma DEXON vznikla v roce 1989 jakožto subjekt zabývající se především výrobou profesionálních a HiFi reproduktorů a reprosoustav. Postupným vývojem jsme se rozšířili o další dílenské provozy (nyní již 3 střediska) k nimž brzy přibyly firemní prodejny v Ostravě, Praze a Karviné, což znamenalo i nárůst počtu zaměstnanců. V roce 1999 jsme zřídili pobočky v Polsku a na Slovensku a počátkem roku 2002 jsme se transformovali na společnost DEXON CZECH s.r.o., přestěhovali se do nově vystavěných prostor v karvinské průmyslové zóně a vybudovali nový systém interních procesů. Během několika dalších let jsme zrekonstruovali další budovy a vybudovali vlastní průmyslovou zónu, za účelem rozšíření svých aktivit. Rosteme, a tak se v blízké době budeme transformovat na akciovou společnost.

CO NAJDETE V KATALOGU
Budete-li listovat našim nabídkovým katalogem, pak narazíte na profesionální techniku pro muzikanty, DJ, domácí kino, plošné ozvučování, reproduktory, konstrukční materiál, profesionální reproduktory, světelnou techniku a v neposlední řadě také sortiment pro ozvučování automobilů.

OBCHODNÍ STRATEGIE
V současnosti jsme jedinou českou firmou produkující vlastní výrobky pod svou vlastní značkou v širokém rozsahu, čímž si upevňujeme přední pozici nejenom na českém trhu. Kromě prodeje v našich specializovaných prodejnách se na obratu firmy podílí rovněž zásilková služba a export do Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Švédska, Nizozemí, Itálie, Řecka, Estonska a Litvy.

Obchodní podmínky
Obsah košíku Počet výr.: 0 Celkem Kč: 0,00
Rychlý kontakt Tel.: 596 321 160 objednavky@dexon.cz podpora@dexon.cz

LED svítidla

Přečtěte si

Ozvučení salónků a banketek

Potřebujete trvalé ozvučení menších prostor, které chcete pouštět i hlasitěji?

Další články »
Vybíráme z novinek NOVINKA

210047 | RP 111 + MRP 2171 sada podhledových reproduktorů a nástěnného přehrávače

plastové, HiFi, 2×20 W / 8 Ω, 86 dB, 50 – 20 000 Hz, s kulatým i čtvercovým magnetickým rámečkem, Ø 248 nebo 251×251 mm, Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka, zesilovač ve třídě D, FM tuner, Mp3 přehrávač z USB a SD, Bluetooth, equalizér, 2× AUX vstup, 2× plánovač, velký displej, napájení přímo z 230 V, IR dálkové ovládání

5 990,00 Kč s DPH
Vybíráme ze slev DOPRODEJ

12 515 | Kostřička na cívky 60

Ø 60×25 mm

32,00 Kč s DPH

Jaká informace vám na této stránce chybí?
Ukažte, jak používáte naše výrobky, a získejte dárek!

U nás můžete zaplatit jednoduše vaši internet bankou nebo kartou.

PayU


DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, tel.: 596 321 160, www.dexon.cz
IČ: 25899783, DIČ (VAT ID): CZ25899783, Bankovní spojení: ČS 3346881339/0800
© DEXON CZECH s.r.o., 2009, technicky zpracoval Ing. Kamil Toman
Další reprodukce bez souhlasu vydavatele není dovolena. Všechna práva vyhrazena.
Datum poslední aktualizace 21. 2. 2018

referencenávody k použitírecenzekonstrukcecertifikátydotazy – poradnaškoleníkontakty
HEUREKACENY ZBOŽÍBEYMAKAPELA TANGOHOTEL KAKTUSKLUB TANGOHW SERVER
TOPlist