Zveme Vás na naše školení!

Název školení – Plošné ozvučení budov i exteriérů

Přednáší:

Ing. Kamil Toman
Specialista v oboru ozvučovací techniky, absolvent VŠB-TU – fakulty Elektrotechniky a informatiky, autor řady odborných článků a populárních knih Reproduktory a reprosoustavy I – III a spolukonstruktér většiny Dexon technologíí, od rozhlasových ústředen až po systémy Smart Audio a IP AUdio.

Pro koho je školení určeno?

Pro elektromontážní firmy, elektroprojektanty, stavební projektanty, prodejce ozvučovací techniky, reproduktorů nebo elektroinstalačního materiálu.

Náplň školení

Školení má za cíl seznámit účastníky s postupy plošného ozvučování interiérů, budov i exteriérů. Prakticky budou rozebrány jednotlivé případové studie ozvučení, od jednoduchých aplikací až po evakuační rozhlas. Velký důraz budeme klást na to, aby přítomní elektroprojektanti či montážní firmy byli schopni alespoň částečně stanovit hlavní požadavky ozvučení a vybrat vhodné komponenty. Školení bude rozděleno na část, kde probereme obecné zásady ozvučování a na část, kde budeme probírat jednotlivé případy ozvučování a nároků na ně. Účastnici budou seznámeni s výrobky fy. Dexon, od jednoduchých reproduktorů až po komplexní ozvučovací či evakuační systémy. Taktéž představíme horkou novinku – systém virtuálního TCP/IP ozvučování.

Přednáška je vedena v českém jazyce.
Součástí školení je ranní i odpolední občerstvení, oběd.

Průběh školení

08:45 Prezence účastníků
09:00 Zahájení, cíl školení, představení naší společnosti
09:10 Teorie plošného ozvučování
09:45 Produkty pro plošné ozvučení
10:30 Přestávka
10:40 Ozvučovací technologie Smart Audio
10:55 Návrhy ozvučení budov i exteriérů I
12:00 Oběd
12:40 Návrhy ozvučení budov i exteriérů II
13:30 Ozvučovací systémy pro bydlení
13:50 Ozvučovací technologie IP Audio – přehled, koncové prvky
14:20 Přestávka
14:30 Ozvučovací technologie IP Audio – software
15:15 Evakuační rozhlasy
15:45 Diskuze, konzultace
16:00 Zakončení školení

Cena:

Školení je pro Vás zcela zdarma. Po celou dobu školení jste našimi hosty. Prostřednictvím závazné přihlášky (níže) vzniká rezervace místa pro vaši osobu, popř. vaše kolegy. Ze školení je možné se omluvit. Případné omluvenky ale přijímáme nejpozději 3 dny před konáním školení. V případě, že rezervaci nevyužijete, neomluvíte se a omluvenku nemáte od nás potvrzenou, budou Vám fakturovány náklady s rezervací spojené, které činí 1 290,– bez DPH.

Vypsané termíny:

Praha, 23.5.2024, Dvůr Čertousy
Brno, 6.6.2024, Hotel Atlantis
Ostrava, 30.5.2024 Školící středisko Dexon Office Park

Mimo to, vás zveme do našeho bohatě vybaveného showroomu v Karviné na individuální školení.

Školení pořádá

Dexon Czech s.r.o
IČ: 25899783
Na Novém poli 381/5
733 01 Karviná 5
Tel.: 596 321 160
E-mail: podpora@dexon.cz

A jak to vypadalo minule?

No musíme přiznat, že zájem o školení je opravdu obrovský a navíc nás vždy mile překvapí. Na minulé termíny se přihlásilo cca 50 lidí / jedno školení, na pražský se obvykle hlásí kolem 70–80 zájemců a během dalších dvou týdnů se nám nasbíralo dalších 40 neúspěšných žadatelů (ty budeme oslovovat emailovou pozvánkou na další termíny přednostně). Ukázali jsme, jaké výrobky firma Dexon vyrábí, hovořili jsme o návrzích ozvučení, normách a rozebírali jsme náš evakuační rozhlas, v Ostravě navíc i s jeho praktickou ukázkou. Hodně jsme konzultovali a řešili Vaše dotazy, také o přestávkách, když bylo podáváno občerstvení a oběd. Myslím, že atmosféra byla více než příjemná a konstruktivní a že se školením byli všichni spokojeni, čemuž i odpovídají výsledky dotazníků, kde jste nám v 99% dali jedničku (někteří i 1*) jak za školení celkově, tak i za technickou zdatnost školitelů. Navíc, většina „respondentů“ avizovala naši další vzájemnou spolupráci. Níže vidíte několik fotek z posledních termínů. Děkujeme všem za účast!

Koukněte na zajímavé videoreportáže, abyste měli představu, jak to u nás na školení chodí:

foto z ostravského školení 9.6.2008 foto z brněnského školení 7.7.2009 foto z ostravského školení 14.10.2011 foto z brněnského školení 5.10.2011 foto z pražského školení 27.10.2011 foto z ostravského školení 16.5.2012 foto z ostravského školení 16.5.2012 foto z brněnského školení 11.5.2012 foto z pražského školení 3.5.2012 foto z pražského školení 22.5.2013 foto z pražského workshopu 19.9.2013 foto z ostravského školení 28.6.2016 foto z pražského školení 28.6.2016 foto z brněnského školení 28.6.2016foto z ostravského školení 26.11.2019

Přihláška na školení