705 Laická obsluha

Tomuto tématu jsem si dovolil vyčlenit samostatný krátký odstavec. Jednoduše řečeno, s ohledem na montážní firmy, provozovatele a obsluhu:

  • méně zde opravdu znamená více a lépe
  • laická obsluha má mít k dispozici co nejméně ovládacích prvků
  • vše co ovládá laická obsluha musí být „blbuvzdorné“
  • vše nepotřebné, servisní nastavení atd., musí být zalepeno, uzamčeno
  • je-li to možné, využíváme presetů a pro obsluhu hotových, předvolených nastavení
  • nečekejme, že laická obsluha bude chtít využívat ovládací software, vždy dá přednost klasickým tlačítkům
  • veškeré ovládání popíšeme s ohledem na danou instalaci, např. „hlasitost – koupelna“