611 Měření zvukových podmínek, administrativa I

 1. Je dodavatel oprávněn (certifikován) k měření srozumitelnosti evak. hlášení dle metody CIS anebo RASTI? Kdo srozumitelnos­t měří?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 5.1. Většina dodavatelů neprovádí anebo není oprávněná tato měření provádět. Dexon Czech s.r.o. je certifikován dle RASTI a srozumitelnost přímo odměřuje.

 2. Je dodavatel oprávněn (certifikovaný hlukoměr) k měření SPL hluku a SPL nouzového hlášení? Kdo toto měří?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § C3.1, C3.2. Dexon Czech s.r.o. vlastní kalibrovaný hlukoměr. SPL hluku i hlášení odměřuje.

 3. Je součástí dodávky potřebná dokumentace, provozní, kniha, instalační kniha, zaškolení atd.?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 7.2. V případě Velkého systému Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) jsou automaticky součástí montážní a instalační schémata, návod k použití, instalační kniha, provozní kniha, protokol o vstupní zkoušce, protokol o revizi, informační a výstražné grafické cedulky, protokoly o měřeních.

 4. Nabízí dodavatel možnost sepsání tzv. servisní smlouvy?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 7.3. Dodavatel by měl toto nabízet vč. pravidelných zkoušek a revizí požárního rozhlasu.