610 Dohled nad evakuačním rozhlasem, indikace a detekce závad III

 1. Jak je zobrazována závada na obvodu reproduktoru?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 5.3j. Indikace dílčí kontrolkou vizuálně a akustickým signálem v případě závady na speciálním dohledovém přístroji v místě ostrahy

 2. Jak je měřeno vizuální poplachové zařízení a jak je jeho závada zobrazována?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 5.3k. Např. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) používá bias proud + indikaci dílčí kontrolkou vizuálně a akustickým signálem v případě závady na speciálním dohledovém přístroji v místě ostrahy.

 3. Jak rychle detekuje systém jakoukoli závadu?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 5.3 jasně vyžaduje 100s. Dokážou to i softwarově řešené NZS?

 4. Jak systém komunikuje zpět do EPS?

  Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 5.5. Např. se používá spínací kontakt anebo datová zpráva v případě jakékoliv závady evakuačního rozhlasu.