604 Evakuace, evakuační hlášení II

  1. Jak rychle začne systém vysílat signál nouze, popř. evakuační hlášení, po obdržení patřičného signálu z EPS?

    Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § 4.1d – vyžaduje 3 s. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) reaguje do 1 s.

  2. Jakým způsobem je zpracováno evakuační hlášení?

    Jsou vyrobené na míru anebo se jedná jen o defaultní (obecně znějící) zprávy. Kdo je vyrábí? V jakých jazycích? Jsou zprávy srozumitelné?

  3. Jak se systém vypořádá s nárůstem hluku v budově?

    Viz ČSN EN 60 849 (od r. 2017 nahrazena ČSN EN 50849), § C.1. Je provedeno automatické nastavení hlasitosti evak. hlášení podle kontinuálního měření hluku?