PLENCZpodrobné vyhledávání

reproduktory, reprosoustavy
a ozvučovací technika
DEXON

referencenávody k použitírecenzekonstrukcecertifikátydotazy – poradnaškoleníkontakty
Potřebujete poradit s ozvučením? 
Nevíte, co vybrat? Zde vyberte situaci. 

Přihlaš / regist.
Novinky Akční produkty Doprodej
Tipy pro Vás

Asi víte, že citlivost reproduktoru je mnohem důležitější než jeho výkon. Navíc solidní výrobci ji udávají po hodinovém zahřátí reproduktoru, protože je pak nižší.

Objednejte si tištěný katalog Ceník
HiFi, domácí kino Profesionální technika Plošné, instal. ozvučení Reproduktory Konstrukční materiál Multiroom ozvučení
Reference Návody k použití Recenze Konstrukce Certifikáty Dotazy – poradna Školení Odkazy Kontakty
Mapa stránek Výrobky v XML Kategorie v XML Články v XML
Konstrukce - praktické návody a projekty Konstrukce - teorie Návrhy ozvučení - interiéry Návrhy ozvučení - exteriéry Návody k použití
Proč s námi spolupracovat? Podívejte se na výhody.
Konstrukce - teorie

Konstrukce ozvučnice reprosoustavy

Nejprve několik dobrých důvodů proč reprosoustavu nestavět sám. Mezi stavbou a koupí je jeden důležitý rozdíl: reprosoustavu, kterou kupujete vidíte a slyšíte hotovou. Pokud reprosoustavu postavíte, vidíte a slyšíte, co máte. Reklamovat není kde. Pokud jste pevně rozhodnuti stavět, máte v zásadě tři možnosti :

  1. Převzít hotový, v praxi ověřený návrh a ten prostě zopakovat. Tento přístup je nejspolehlivější a omezuje nebo zcela vylučuje mnohá rizika, která jinak stavbu provázejí. Doporučujeme ho všem začínajícím zájemcům o stavbu reprosoustav.
  2. Zadat návrh profesionálovi a sám se věnovat pouze výrobě. Tato varianta je přirozeně dražší a využijí ji pravděpodobně zejména ti, kteří budou soustav vyrábět víc.
  3. Poslední možností je vlastní vývoj. Při něm lze nejvíce získat a také ztratit. Doporučujeme pouze věci znalým příznivcům akustiky, kteří se nejspíše najdou mezi zvukaři, profesionálními výrobci rep. soustav a ve firmách zabývajících se dodávkami a instalací ozvučovací techniky. K seriózní práci je potřeba kvalitní měřící a programové vybavení.

Každá reprosoustava má reproduktory. Z akustického hlediska je skříň reproduktorové soustavy vlastně především ozvučnice pro hlubokotónový systém. V profesionálním ozvučování, kde je na jednom z prvních míst požadavek na maximální akustický tlak, se v 90 % případů používá ozvučnice typu bassreflex. Je to rezonátor složený z poddajnosti vzduchového objemu ve skříni a hmotnosti vzduchu kmitajícího v nátrubku. Rezonátor je navržen tak, aby svým vyzařováním vhodně doplňoval vyzařování basového reproduktoru, čímž lze dosáhnout účinnějšího vyzařování basového pásma a rozšíření kmitočtové charakteristiky směrem dolů. Malou nevýhodou bassreflexové ozvučnice je mírné zhoršení dynamických vlastností basového systému. V praxi si výrobci pomáhají tím, že basový reproduktor umísťují do horní části skříně. Setkáváme se s tím především u reprosoustav HIFI. Kmitočtovou charakteristiku hlubokotónového systému v bassreflexové ozvučnici určují následující parametry: rezonanční frekvence reproduktoru Fs, ekvivalentní objem reproduktoru Vas, celkový činitel jakosti reproduktoru Qts, rezonanční frekvence ozvučnice fb, čistý vnitřní objem ozvučnice Vb a činitel jakosti ozvučnice Qb. Pro reálné případy lze uvažovat Qb řádově 10. Při návrhu soustavy (většinou vycházíme z daného basového reproduktoru a objemu ozvučnice Vb) jde o nalezení takového fb z ostatních parametrů tak, aby kmitočtová charakteristika vyhovovala našemu záměru. Pro nalezenou rezonanční frekvenci fb se pak spočítá délka a průřez nátrubku. Pro případ experimentování či dolaďování je dobré vědět , že prodlužování a zmenšování průřezu nátrubku má za následek snižování fb.

Pro ty z Vás, kteří jste si vybrali reproduktor z nabídky naší firmy, je zde uvedena tabulka s danými reproduktory a příslušejícími bassreflexovými nátrubky. Délka kmitajícího vzduchového sloupce je na každé straně o něco delší než je délka nátrubku, což jistě zkusil každý, kdo přiložil k ústí nátrubku hrající soustavy ruku. Proto je nutné zajistit, aby před ani za nátrubkem nebyla překážka, která by bránila volnému proudění. Bassreflexová ozvučnice znamená ovšem jedno nebezpečí. Díky tomu, že bassreflexová ozvučnice poskytuje menší tlumení pro basový reproduktor, vykazuje tento vyšší výchylky membrány a tudíž hrozí mechanické poškození reproduktoru. Mimo jiné bassreflexová ozvučnice je tzv. ozvučnicí 2. řádu, což znamená, že kmitočtová charakteristika asymptoticky klesá se strmostí 12 dB / oct. Z těchto dvou důvodů se můžeme omnívat že soustava bude více zkreslovat a to vlivem větších fázových změn kmit. charakteristiky a vlivem větší výchylky membrány. Tyto nedostatky jsou ovšem v yváženy větší citlivosti na nižších kmitočtech. Uvedenou situaci do jisté míry řeší ozvučnice typu band – pass (akustický filtr), která je založena na komoře uzavřené a otevřené s bassreflexovým nátrubkem. Tento typ uzvučnice se chová jako pásmová propust se strmostmi 6 dB / oct. Nebezpečí mechanického poškození a zkreslení velkou výchylkou a fázi je zde menší. Následující obrázek porovnává kmitočtové charakteristiky všech tří zmíněných ozvučnic.

Skříň by měla mít tuhou, robustní konstrukci, a to nejen proto, aby bez úhony snesla v případě profi boxů mnohonásobný transport, ale také proto, aby stěny při reprodukci nekmitaly a nestávaly se samy zdrojem pazvuků a drnčení. Proto se skříně uvnitř opatřují výztuhami v podobě příček, vzpěr nebo žeber na stěnách. Nabízí se možnost vyztužit hlavně velké a zejména zeslabené plochy. Nejčastěji se používají vzpěry z hranolů nebo desek mezi přední stěnou, jejiž pevnost je zeslabena otvory pro reproduktory, a zadní stěnou skříně, případně podobné boční vzpěry. Pro stavbu skříně se používá dřevovláknitá deska, překližka nebo u soustav pro domácí poslech deska MDF. Skříň by měla být vyrobena beze spár – pozor na spáry mezi stěnami, na konektory a na některé druhy reproduktorů. Jako povrchová úprava se u profesionálních reprosoustav používá speciální koberec, u domácích reprosoustav různé fólie imitující dřevo, či dýha. Profesionální reprosoustavy jsou navíc vybaveny rukojeťmi, ochrannými rohy a často gumovými nožkami. V případě domácích reprosoustav je vhodné skříň umístit na odhmotňovací jehly, které zabrání pronikání nežádoucích rezonancí do podlahy. Dále nezapomeňte reproduktorovou soustavu postavit tak, aby výškový reproduktor byl ve výšce Vašich uší při běžném poslechu. Ve skříni reprosoustavy dochází při provozu ke vzniku stojatého vlnění, kdy vzduch uvnitř ozvučnice kmitá vybuzen membránou basového reproduktoru na kmi očtech, které jsou určeny vnitřními rozměry ozvučnice. Účinky stojatého vlnění se sčítají s akustickým tlakem od basového reproduktoru a výsledkem pak je nežádoucí zvlnění frekvenční charakteristiky na kmitočtu f = rychlost zvuku / 2 . výška skříně. Tento nedostatek omezujeme tzv. tlumením. Prakticky to znamená do soustavy umístit tlumící materiál s velkým činitelem pohltivosti, ve kterém se zvuková energie stojatého vlnění pohltí. Ten se umísťuje tak, aby ho bylo nejvíce uprostřed skříně a nejméně na stěnách ozvučnice. Při použití tlumícího materiálu je také dobré vědět to, že tlumící materiál rovněž pohlcuje užitečnou zvukovou energii na nízkých kmitočtech. Pak se stane, že poklesne akustický tlak na rezonanční frekvenci bassreflexu, tedy právě tam, kde se snažíme účinnost vyzařování bassreflexem zvýšit. S tlumením se to tedy nesmí přehnat a rozhodně neplatí „čím více tím lépe“. Je tedy potřeba volit vhodný kompromis. Prakticky se jako tlumící materiál hodí polyamidové rouno (vatelín) nebo minerální vlákno. Lze použít i jiný materiál, který je dostatečně pohltivý, levný, hygienický a raději nehořlavý.

Konektory pro připojení reprosoustav k zesilovači se vyskytují v několika druzích. Zatímco profesionálové používají konektory typu XLR (Canon), Jack a Speacon, „domácí“ posluchači volí mezi šroubovatelnými a pérkovými svorkami. Posledně zmiňované nalezneme jen u těch nejlevnějších soustav.

Teď již známe základní konstrukci reprosoustavy. Jak ale koupit tu správnou reprosoustavu? V profesionálním ozvučování se lze setkat s boxy kompaktními, basovými, kytarovými, satelitními a odposlechovými v různém provedení a s různými typy uzvučnic. Vše zde záleží pouze na druhu využití ( zpěv, basová kytara, diskotéky a pod.). U HIFI existují dvě skupiny reprosoustav. Tou první jsou tzv. regálové soustavy ( umísťují se na stojan ) a tou druhou jsou sloupové soustavy ( umísťují se přímo na zem ). Zde se rozhodujeme převážně podle velikosti ozvučovaného prostoru, skladnosti skříně reprosoustavy a podle její kvality. Zásadně vybírejte ušima, reprosoustavu budete poslouchat, ne pozorovat.. K výkonu reprosoustav lze podotknout jen to, že pro středně hlasitý poslech v místnosti 4×4 m a pro normálně slyšícího posluchače postačí soustava s výkonem 60 W RMS ( trvalý výkon ) / 8 Ω. Výkonnější soustavy mají výkonovou rezervu – d obře zahrají různé špičky, ale jelikož basový reproduktor má větší membránu, mírně se zhorší jeho dynamické vlastnosti. Při hlasitém poslechu dosahují špičky výkonu asi 100 W, což je určující pro výběr zesilovače. V profesionálním ozvučování může výkon dosahovat i řádově kW. Častou otázkou bývá, zda lze připojit 8 – ohmové soustavy na zesilovač určený pro 4 ohmy. Ano, lze, ale opačně se to nedoporučuje, i když většina komerčních zesilovačů to vydrží. Závěrem můžeme konstatovat, že stavba reproduktorové soustavy je velice závislá na našich finančních možnostech a především na zručnosti. Šetřit na konstrukci samotné ozvučnice se nevyplácí a )rovněž pamatujme na to, že z nekvalitních reproduktorů není možné postavit kvalitní reprosoustavu. Firma DEXON nabízí nejenom hotové reprosoustavy, stavebnice reprosoustav a konstrukční materiál ke stavbě boxů, ale také stavební návody, rady a zkušenosti.
Představení naší firmy

SLUŽBY PRO VÁS
Našim hlavním cílem je spokojenost zákazníka. A to nejenom spokojenost s kvalitou služeb, technickým zázemím, ale rovněž se šíři a dostupnosti sortimentu. Proto na skladové ploše 5 000 m máme 90 % položek trvale skladem, jež jsou připraveny k expedici do 24 hodin. Snažíme se Vám vždy vyhovět a proto poskytujeme zdarma technické konzultace. Pracujeme s vyspělým informačním systémem, který je navíc doplněn virtuálním internetovým obchodem s plným komfortem objednávání.

NÁŠ SORTIMENT
Jsme výrobcem a prodejcem auto ozvučovací techniky Hifi, profesionální, instalačního repro ozvučení a reproduktorů. Nabízíme reproduktory, hifi reproduktory, hifi stojany, repro stojany, profesionální reproduktory, zesilovače, tlampače, autosubwoofery, reprosoustavy, i evakuační rozhlas, audio sestavy včetně autoreproduktorů. Ozvučení interiérů, 100V rozvody, 100V reproduktory a reprosoustavy. Osvětlovací a ozvučovací technika včetně špičkových profesionálních reproduktorů.

NAŠE VÝROBKY
Zajistíme kvalitní zvuk, audio ozvučení, evakuační rozhlas, domácí kino i autohifi, autorádia, autodoplňky, reproduktory do auta, auto reproduktory, autoreproduktory, audio, reentrantní reproduktory, 100 V, hifi, reprobedny, autohifi, reprosoustavy, 100V, reproduktory, zesilovače, profesionální reproduktory, hifi stojany, domácí kino, auto, sestava, aaa auto, repráky, reprák, autoreprák, podhledové reproduktory, hifi stojany, reprobedna, autorepráky, zesík, wat, watt, hifi reproduktory, subwoofer, tlampače, dvd, sestavy, mixážní pulty, decibel, 5.1, repro stojany, notebooky, autoradia, hudba, reproduktory, kabely, reproboxy, subwoofery, drivery, tweetery, pieza, jiné repro, zvukovody, kabely. Ozvučíme bary, školy, úřady, budovy, hřiště, auta, domácí prostory, supermarkety, obchody, výrobní prostory, administrativu, obce atd.

HISTORIE FIRMY
Firma DEXON vznikla v roce 1989 jakožto subjekt zabývající se především výrobou profesionálních a HiFi reproduktorů a reprosoustav. Postupným vývojem jsme se rozšířili o další dílenské provozy (nyní již 3 střediska) k nimž brzy přibyly firemní prodejny v Ostravě, Praze a Karviné, což znamenalo i nárůst počtu zaměstnanců. V roce 1999 jsme zřídili pobočky v Polsku a na Slovensku a počátkem roku 2002 jsme se transformovali na společnost DEXON CZECH s.r.o., přestěhovali se do nově vystavěných prostor v karvinské průmyslové zóně a vybudovali nový systém interních procesů. Během několika dalších let jsme zrekonstruovali další budovy a vybudovali vlastní průmyslovou zónu, za účelem rozšíření svých aktivit. Rosteme, a tak se v blízké době budeme transformovat na akciovou společnost.

CO OZVUČUJEME
Řešíme ozvučení interiérů, hifi, domácí kino, autohifi, 100V rozvody, reentrantní reproduktory, 100V reproduktory, reprosoustavy 100 V zesilovače, pro hudbu i řeč. K tomu slouží osvětlovací a ozvučovací technika, mikrofony, zesilovače, kabely, reprosoustavy, reproboxy, reprobedny, včetně špičkových profesionálních reproduktorů a subwooferů.

OBCHODNÍ STRATEGIE
V současnosti jsme jedinou českou firmou produkující vlastní výrobky pod svou vlastní značkou v širokém rozsahu, čímž si upevňujeme přední pozici nejenom na českém trhu. Kromě prodeje v našich specializovaných prodejnách se na obratu firmy podílí rovněž zásilková služba a export do Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Švédska, Nizozemí, Itálie, Řecka, Estonska a Litvy.

PRODUKUJEME
Řečnické systémy, řečnický, sestava, sestavy, speakers, stojan, stojany, subwoofer, subwoofery, technika, tlampače, ústředna, ústředny, výhybky, wat, woofery, závěsné reproduktory, zesilovače, zvukový, zvukový systém, evakuační rozhlas, repro, autorádia, hifi reproduktory, hifi stojany, hlasitost, hudba, kabel, kabely, konektor, konektory, konstrukční materiál, malá evakuace, malé evakuace, podhledové reproduktory, mikrofon, mikrofony, mixážní pult, mixážní pulty, notebooky, nouzový, nouzový systém, nouzový zvukový systém, ozvučení, ozvučovací technika, philips, repro, podhledové reproduktory, podhledový, požární, tlampače, požární rozhlas, profesionální reproduktory, přepážkové mikrofony, přepážkový mikrofon, autodoplňky, hifi reproduktory, reproduktory do auta, auto reproduktory, autoreproduktory, audio, hifi, 5.1, autohifi, reprosoustavy, 100 V, 100V, reproduktory, kabely, zesilovače, subwoofery, domácí kino, reprobedny, auto, repráky, reprák, reprobedna, autoreprák, autorepráky, decibel, sestava, wat, zesík, watt, subwoofer, dvd, sestavy, notebooky, autoradia, hudba, reproduktory, reproboxy, drivery, tweetery, pieza, zvukovody, kabely.

Obchodní podmínky
Obsah košíku Počet výr.: 0 Celkem Kč: 0,00
Rychlý kontakt Tel.: 596 321 160 objednavky@dexon.cz podpora@dexon.cz

LED svítidla

Přečtěte si

Ozvučení velké kapely

Tato sestava je určena kapelám, které hrají obvykle ve větším obsazení a k tomu ve větších sálech, např. kulturních domech…

Další články »
Vybíráme z novinek NOVINKA

210041 | RP 122IP podhledový aktivní IP reproduktor

plastový, hifi, reproduktor 60 W / 8 Ω, 90 dB, 40 – 20 000 Hz, Ø 280 mm, výhybka, kevlarová membrána, vestavěný IP zesilovač 14 W, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, vysoký komfort softwaru – mp3 playlisty, časový plánovač, vstupy, uživatelé, neomezený počet mixážních relací, konektivita do VoIP, ovládání z PC, notebooku nebo tabletu

13 490,00 Kč s DPH
Vybíráme ze slev DOPRODEJ

05 044 | HRT 10/80/01,8 náhradní kmitací cívka

náhradní kmitací cívka

190,00 Kč s DPH

Jaká informace vám na této stránce chybí?
Ukažte, jak používáte naše výrobky, a získejte dárek!

U nás můžete zaplatit jednoduše vaši internet bankou nebo kartou.

PayU


DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, tel.: 596 321 160, www.dexon.cz
IČ: 25899783, DIČ (VAT ID): CZ25899783, Bankovní spojení: ČS 3346881339/0800
© DEXON CZECH s.r.o., 2009, technicky zpracoval Ing. Kamil Toman
Další reprodukce bez souhlasu vydavatele není dovolena. Všechna práva vyhrazena.
Datum poslední aktualizace 15. 12. 2017

referencenávody k použitírecenzekonstrukcecertifikátydotazy – poradnaškoleníkontakty
HEUREKACENY ZBOŽÍBEYMAKAPELA TANGOHOTEL KAKTUSKLUB TANGOHW SERVER
TOPlist