Jak navrhnout a instalovat indukční smyčku?

Jak navrhnout a instalovat indukční smyčku?

Indukční smyčka je „posilující“ prostředek pro nedoslýchavé. V tomto článku rozebíráme, kde a kdy je potřeba, jak ji navrhnout, instalovat a zapojit.

Jak indukční smyčka funguje?

Indukční smyčka je tvořena závity drátu kolem daného prostoru. Tvoří tak vzduchovou cívku. Ta je nabuzena zesilovačem, který musí být přímo určen k buzení indukční smyčky. Na indukční smyčku je přiveden audio signál a tím se vytvoří elektromagnetické pole. Jeho „síla“ a pokrytí je dáno konstrukcí prostoru (stěny, nábytek) a samotným provedením smyčky.

Nedoslýchaví používají tzv. sluchadlo, jež poslouchá ono střídavé elmag. pole a mění jej na audio signál do sluchátka.

Kdo nebo co nařizuje použití indukční smyčky?

Pomůcky, jež využívají indukční smyčky (sluchadla) nepoužívají osoby s úplnou hluchotou, protože pro ně nemají význam. Používají je ti jejichž ztráta sluchu je mezi 21 až 90 dB v lepším uchu.

Legislativně použití indukční smyčky nařizuje vyhláška 369/2001 Sb. (dříve 174/1994 Sb), kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V příloze 1 se v části komunikace praví: U staveb občanského vybavení [§ 2 písm. a) bod 5, popřípadě bod 1] musí být určená místa opatřena indukční smyčkou pro osoby s vadami sluchu.

Jak indukční smyčku instalovat?

Smyčka se pokládá do stěn po obvodu místnosti, obvykle sálu pro veřejnost. je tvořena klasickým CYKY nebo SYKY kabelem přímo ve zdi, nebo v chráničce. U některých sálů bývá problém s nábytkem (zvláště kovovým), který elektromagnetické pole utlumuje. Proto můžeme smyčku umístit do podlahy. Tedy vybíráme takové místo a vedení kabelu, kde víme, kde se budou nedoslýchaví shromažďovat, a kde víme, že útlum elmag. pole nábytkem či jinou konstrukcí bude minimální. Smyčka nemusí pokrývat celý prostor, ale pouze jen místa s výskytem nedoslýchavých.

Jak vidíte na obrázku níže, smyčka je vždy v horizontální poloze, max. s mírným sklonem, nikdy ne vertikálně. Může být provedena jako jedna cívka, nebo až dokonce 4 menší cívky s patřičným propojením, jak naznačují šipky, to v případech, že plocha prostoru je velká.

Aby to elektricky fungovalo

Provedení smyčky je v úzké souvislosti s plochou a budícím zesilovačem. Jinak řečeno, známe plochu prostoru, z toho určíme celkovou délku smyčky. Podle délky a plochy určíme průřez vodiče kabelu, počet žil a následně srovnáme s použitým budícím zesilovačem.

Indukční smyčka s délkou do 50 m (např. čtvercová plocha 150 m2): kabel s 2 – 3 páry vodičů, průřez vodičů 0.5 až 0.6 mm², pulzní proudové zatížení smyčky je 3 A.

indukční smyčka s délkou do 100 m (např. čtvercová plocha 620 m2): kabel s 3 – 4 páry vodičů, průřez vodičů cca 0.8 až 1 mm², pulzní proudové zatížení smyčky je 6 A.

indukční smyčka s délkou do 150 m (např. čtvercová plocha 1000 m2): kabel s 6 – 8 páry vodičů, průřez vodičů 0.8 až 1,5 mm², pulzní proudové zatížení smyčky je až 25 A.

Velikost budícího napětí indukční smyčky se pohybuje mezi 20 – 23 V, vyzářený výkon dosahuje 100 – 150 W.

Připojení smyčky k budícímu zesilovači

Prakticky nejvhodnější je začátek a konec kabelu, který v sobě „obsahuje“ několik vodičů, vyvést v jednom místě. Za tímto účelem doporučujeme osadit instalační krabici se šroubovací svorkovnicí, kde všechny vodiče připojíme a označíme.

Až na základě změření impedance jednoho závitu, tudíž impedance mezi začátkem a koncem vybraného vodiče, stanovíme, kolik vodičů finálně vybereme a jak je sérioparalelně zapojíme. Někdy skutečně postačí vybrat několik vodičů a ty zapojit sériově, čímž realizujeme ony závity. Pozor ale na dodržení polarity, tedy souslednosti toku proudu.

Všeobecně platí, že elektromagnetická indukce v naší smyčce, jež vypovídá o tom, jak „silné“ pole bude, se odvíjí od indukčnosti cívky (čím více závitů, tím větší) a od protékajícího proudu (čím větší průřez vodiče, tím menší impedance, tím větší proud). Ideálně by tedy bylo realizovat cívku velkým počtem závitů provedených vodičem s velkým průřezem.

Jako elektrikáři ale musíme vzít potaz i budící zesilovač. Ten má své omezení v podobě výstupního proudu. Toto omezení je zobrazeno na technickém štítku jako max. proud nebo lépe, jako min. impedance. Např. u tohoto zesilovače je uvedeno 0.1 – 1 Ω. Hodnotu impedance smyčky můžeme snadno změřit a srovnat ji tak s možnostmi zesilovače.