Osvědčení o zapojení do systému recyklace baterií a akumulátorů