Osvědčení o zapojení do systému recyklace odpadů z elektrozařízení